Baltica žurnalas

Žurnalas „Baltica“, akad. Vytauto Gudelio iniciatyva 1961 m. įsteigtas kaip metraštis, buvo skirtas Baltijos jūros regiono kvartero geologijos, paleogeografijos, krantų morfologijos ir krantinių procesų, jūros geologijos ir neotektonikos klausimams nagrinėti. 1963–1982 m., vyr. redaktoriumi būnant akad. Vytautui Gudeliui, išleisti 7 šio metraščio tomai. 1993 m. leidinio publikavimas atnaujintas, o nuo 2004 m. metraštis pertvarkytas į tarptautinį mokslo žurnalą, jo programą labiau susiejant su Baltijos šalių geologijos mokslo problemomis, svarbų dėmesį skiriant Baltijos jūros geologijos istorijai, kvartero geologijai, klimato kaitai, paleogeografijai, aplinkos geologijai, stratigrafijai, tektonikai, sedimentologijai, paviršiniams procesams, pabrėžiant modernios tyrimų technikos, metodologijos ir standartų svarbą. 1993–2018 m. žurnalo vyr. redaktoriumi buvo akad. Algimantas Grigelis.

 

Šiuo metu žurnalas „Baltica“ yra tarptautinis periodinis recenzuojamas mokslo žurnalas, skirtas geomokslų (geologijos, paleontologijos, geofizikos, fizinės geografijos, okeanologijos) problemoms spręsti. Leidinyje spausdinami įvairių šalių tyrėjų straipsniai, tačiau prioritetas teikiamas publikacijoms iš Baltijos jūros regiono. Dabartinę žurnalo struktūrą sudaro originalūs moksliniai tiriamieji straipsniai, trumpi pranešimai (apžvalgos, recenzijos), informacija, bibliografija. Žurnalas leidžiamas anglų kalba du kartus per metus (birželio ir gruodžio mėn.) kaip atviros prieigos internetinis leidinys, taip pat spausdinamas ir jo popierinis variantas. Žurnalas „Baltica“ referuojamas tarptautinėse duomenų bazėse (žr. informaciją anglų kalba).

 

2021 m. žurnalo cituojamumo rodiklis (angl. Impact Factor) Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazėje buvo 0,727, o 5-erių metų (2017–2021) – 0,917.

 

Žurnalas „Baltica“ ir atskiri straipsniai žymimi ©Baltica autorių teisių apsaugos ženklu. Leidinys prieinamas interneto adresu  https://baltica.gamtc.lt/lt.

Straipsnius publikavimui galima pateikti per automatinio priėmimo sistemą  (https://baltica.gamtc.lt/lt/new-order arba siunčiant į žurnalo elektroninį paštą  (balticajournal@gamtc.lt);  publikacijų reikalavimus rasite, paspaudę nuorodą Information to Authors. Information to Authors.


Prof. dr. Albertas Bitinas

Žurnalo „Baltica“ vyriausiasis redaktorius

 

ĮSPĖJIMAS! Atkreipiame dėmesį, kad internetinėje erdvėje vis dar pasitaiko mokslo žurnalų piratinių svetainių, tarp jų nutaikytų ir į žurnalą „Baltica“. Venkite ir perspėkite kitus – ši žurnalo „Baltica“ vardu prisidengusi interneto svetainė yra piratinė http://www.balticajournal.com/submit.html.


EDITOR-IN-CHIEF *

Prof. Dr. Albertas BITINAS, Nature Research Centre, Vilnius.

EXECUTIVE EDITOR *

Dr. Gintautas VAITONIS, Nature Research Centre, Vilnius.

Editorial Board *

Dr. Ingrida Bagdanavičiūtė, Nature Research Centre, Vilnius – environmental geology and GIS applications.

Prof. Dr. Ilya V. BUYNEVICH, Temple University, Philadelphia – coastal and aeolian processes.

Prof. Dr. Habil. Algimantas ČESNULEVIČIUS, Vilnius University – cartography and GIS applications.

Prof. Dr. Inga DAILIDIENĖ, Klaipėda University – coastal processes and modeling.

Assoc. Prof. Dr. Saulius GADEIKIS, Vilnius University – engineering geology.

Dr. Leonora Živilė GELUMBAUSKAITĖ, Nature Research Centre, Vilnius – marine geomorphology and coastal processes.

Prof. Acad. Algimantas GRIGELIS, Nature Research Centre, Vilnius – bedrock geology, stratigraphy and tectonics.

Prof. Dr. Jan HARFF, University of Szczecin – marine geology and coastal processes.

Prof. Dr. Habil. Gösta Hoffmann, University of Bonn – marine geology.

Assoc. Prof. Dr. Kęstutis JOKŠAS, Nature Research Centre, Vilnius – marine geochemistry.

Assoc. Prof. Dr. Kristaps LAMSTERS, University of Latvia, Rīga – Quaternary geology and geomorphology.

Prof. Dr. Petras ŠINKŪNAS, Vilnius University – Quaternary geology and sedimentology.

Prof. Dr. Habil. Saulius Šliaupa, Nature Research Centre, Vilnius – bedrock geology, geophysics and tectonics.

Prof. Dr. Habil. Szymon UŚCINOWICZ, Institute of Hydro-Engineering of Polish Academy of Sciences, Gdańsk – marine geology and sedimentology.

Prof. Dr. Henry VALLIUS, Geological Survey of Finland, Helsinki–Espoo – marine geochemistry.

Dr. Boris WINTERHALTER, Geological Survey of Finland, Helsinki–Espoo – marine geology.

EDITORIAL ADDRESS *

Prof. Dr. Albertas Bitinas, Nature Research Centre, Akademijos Street 2, LT-08412 Vilnius, Lithuania * Phone +370 687 80826 * E-mail balticajournal@gamtc.lt

Publisher *

State Research Institute Nature Research Centre, Akademijos Street 2, LT-08412 Vilnius, Lithuania.

Publisher Key in CiteFactor (Academic Scientific Journals) is 26.